arama

Başarılı Girişimcilerin 10 Ortak Özelliği

Neredeyse her gün başarılı girişimciler hakkında televizyonda, gazetelerde ve sosyal medyada haberler okuyoruz. Bu motive edici haberler, çoğu insanda aynı merakı uyandırıyor: bu girişimcilerin ortak özellikleri nelerdir ve başarılı olmalarının anahtarı nedir?
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • admin admin

1. Yüksek motivasyon

Girişimlerin ortak özelliklerinden biri, yüksek motivasyon sahibi olmalarıdır. Ulaşmak istedikleri belli bir amaç vardır ve bu amaca ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ederler. Yol boyunca engeller ve zorluklarla karşılaşsalar da başarıya ulaşmanın kolay olmadığını bilirler. Bu yüzden motivasyonlarını kaybetmeden çaba harcamaya devam ederler.

2. Liderlik

Liderlik, girişimciliğin en temel unsurlarından biridir. Başarılı girişimcilerin ortak özelliklerinden biri liderlik yeteneğine sahip olmalarıdır.  Liderliğin, organizasyon becerilerine yapacağı katkıları bilirler.

3. Strateji

Her başarılı girişimcinin bir strateji planı vardır. Bu strateji planı, açık ve net bir plandır. Strateji planını yeni gelişmelere uygun olarak sürekli geliştirirler.

4. Risk Almak

Büyük başarılar elde eden girişimciler risk almaktan kaçınmaz. Risk alabilme özellikleri, bazen kötü sonuçlara yol açsa bile olayları akıllıca planlayıp olasılıkları hesaplayarak risk alırlar.

5. Hatalardan Öğrenmek

Başarılı girişimciler için her hata, öğrenilecek yeni bir derstir. Böylece karşılarına çıkan yeni fırsatlarda, aynı hataları yapmayarak kendilerini geliştirirler.

6. Duygusal Zekâ

Başarılı girişimcilerin sahip oldukları ortak niteliklere baktığımızda, hepsinin duygusal zekâlarının yüksek olduğunu görürüz. Bir girişimci, insanlarla görüşmek zorundadır ve insanları ikna etmek zorundadır. İnsanlarla iletişimin önemli bir unsur olduğu girişimcilik, duyguların kontrolünü zorunlu kılar. Bu yüzden başarılı girişimcilerin hepsinde duygusal zekâ oldukça gelişmiştir.

7. Üretkenlik

Başarılı girişimciler, istedikleri hedefe ulaşmak için tutkuyla çalışırlar. Üretkenlik başarıyı getiren en temel etkendir. Girişimcilerin birçoğu bu yüzden üretkenliğe odaklanır.

8. Kişisel Gelişim

En fazla başarıya sahip olan girişimciler, dünyanın ve koşulların sürekli değişip yenilendiğini bilirler. Bu yüzden gündemi takip ederek, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimleri takip ederler.

9. Sosyal İlişkiler

Girişimcilerin birçoğu, başarının geniş bir sosyal ilişki ağıyla gerçekleştiğinin farkındadır. Her insan onlar için değerlidir ve yeni insanlarla iletişim kurarak sosyal ilişki ağlarını genişletmek üzerine odaklıdırlar.

10. Kararlılık

Başarılı girişimcilerin ortak noktalarından biri kararlı olmalarıdır. Hedeflerine ulaşmak için asla vazgeçmezler.